Factori culturali

Comuna Budeşti face parte din zona etnografică a Maramureşului istoric, ţinut pitoresc în care tradiţia populară se păstrează încă vie, chiar şi în mileniul III şi care s-a remarcat prin originalitatea  şi bogăţia culturii sale populare, prin portul, porţile,...

Date socio-economice

Conform datelor furnizate de Institulul Naţional de Statistică, comuna Budeşti avea la 1 ianuarie 2012 un număr de 3.211 de locuitori, număr ce reprezenta 1,6% din populaţia rurală şi 0,6% din populaţia totală a judeţului Maramureş. Astfel, comuna se situează pe locul...

Flora și fauna

Având o diversitate a reliefului şi situându-se pe valea Cosăului, cadrul natural al Budeştiului este unul foarte variat. Astfel, flora din comună este în special reprezentată de pădurile de foioase, iar în zonele mai înalte de pădurile de conifere şi pajişti alpine....

Clima

Datorită aşezării comunei la poalele munţilor Gutâi şi Lăpuşului, clima predominantă este cea temperat continentală cu nuanţe de climat montan, ceea ce înseamnă o climă în general blândă, însă pe măsură ce altitudinea creşte, are loc o scădere a temperaturii şi o...

Date geografice

Comuna Budeşti este aşezată în bazinul superior al râului Cosău, la poalele munţilor Gutâi, care-şi ridică semeţ vârful Creasta Cocoşului la 1447 m. Munţii Gutâi, din care o parte sunt în hotarul Budeşti, de origine vulcanică, au vârfurile dezvelite, iar mai jos sunt...

Istoric

 Atestarea documentară a satului Budești apare în documente astfel: „la 14 mai 1361 regele Ludovic al Ungariei dăruiește lui Bud, Șandor, Oprisa, Ioan, Dragomir și Bazla, fiii lui Locovoi, români din Maramureș, pentru mesele și serviciile credincioase aduse...