Având o diversitate a reliefului şi situându-se pe valea Cosăului, cadrul natural al Budeştiului este unul foarte variat. Astfel, flora din comună este în special reprezentată de pădurile de foioase, iar în zonele mai înalte de pădurile de conifere şi pajişti alpine. Aici se pot găsi specii de: molid (picea excelsa), brad (abies alba), fag (fagus silvatica), paltin (acer pseudoplatanus), carpen (carpenus betelus), plop (populus tremula), mesteacăn (betula verrucosa), frasin (fraxinus excelsior) şi gorun (quercus petraera).

De asemeni, zonele mlăştinoase din preajma văilor şi a tăului adăpostesc o floră specifică formată din: Sphagnum sp, Drosera rotundifolia, Empetrum nigrum, Sphagnum magellanicum, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Carex panciflora, Sphagnum girgensohnii, Oxycoccus quadripetalus, Carex canescens, Carex pilulifera, Carex rostrata, Anthoxanthum odoratum, Potentilla erecta, Vaccinium vitis-idaea.

Flora şi vegetaţia perenă din Budeşti prezintă o mare importanţă atât economică cât şi ecologică datorită numeroaselor plante medicinale (arnica de munte – Arnica montana, brânduşe de primăvară – Crocus heuffelianus, angelica – Angelica archangelica, degetar galben – Digitalis grandiflora, ventrilica – Veronica officinalis) şi a speciilor alimentare (fragi, zmeură, mure, soc, cireş de pădure, ciuperci).

În ceea ce priveşte fauna din comună, aceasta este foarte diversificată, fiind reprezentată în special de:

  • Mamifere: urs (Ursus arctos), cerb (Cervus elaphus), căprior (Capreolus capreolus), mistreţ (Sus scroafa), lup (Canis lupus), vulpe (Canis vulpes), râs ( Lynx lynx), pisică salbatică (Felis silvestris);
  • Reptile: şopârla de câmp (Lacerta agilis), şopârla de munte (Lacerta vivipara), vipera (Vipera berus);
  • Păsări: ciocănitoare de munte (Picoides tridactylus), fâsa de munte (Anthus spinoletta), codroşul de munte (Pphoenicurus ochruros), corbul (Corvus corax), mierla de apă (Cinclus cinclus), codobătura de munte ( Motacilla cinerea);
  • Ihtiofauna: păstrăv indigen (Salmo trutta fario), lipan (Tiymallus tymallus), boiştean (Phoxinus phoxinus).

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.