Datorită aşezării comunei la poalele munţilor Gutâi şi Lăpuşului, clima predominantă este cea temperat continentală cu nuanţe de climat montan, ceea ce înseamnă o climă în general blândă, însă pe măsură ce altitudinea creşte, are loc o scădere a temperaturii şi o creştere a cantităţii de precipitaţii. Acest tip de climat este caracterizat de temperaturi medii anuale ce oscilează între  8° C la poalele munţilor şi -2° C pe culmile cele mai înalte şi cantităţi medii de precipitaţii între 750 mm şi 2.000 mm.

Lipsa unei staţii meteorologice pe teritoriul comunei, dar şi diferenţa mică, de aproximativ  8,8 km, faţă de staţia de la Ocna Şugatag ne permit să dăm ca repere temperaturile medii anuale şi lunare înregistrate la staţia meteorologică din această localitate. Astfel, remarcăm o temperatură medie anuală de 8°C, cu mediile lunare variind între -3,8°C în luna ianuarie, cea mai friguroasă lună, şi 18,1°C în iulie, cea mai călduroasă lună de peste an. Totuşi temperaturile medii pot varia chiar şi cu până la 10°C în aceeaşi lună în funcţie de treapta de relief, pentru luna iulie de exemplu temperatura medie ajungând în zonele de dealuri joase la 19°C. În plus expunerea versanţilor de pe teritoriul comunei Budeşti preponderent semi-însoriţi favorizează perceperea unui regim termic mai călduros.

Teritoriul comunei este împărţit aproape egal între topoclimatul culmilor deluroase interfluviale, topoclimatul versanţilor muntoşi şi topoclimatul de culmi muntoase principale şi secundare. Topoclimatul de culmi deluroase interfluviale prezintă o circulaţie mai intensă a aerului şi spaţii mai puţin afectate de inversiunile de temperatură. Următorul tip, topoclimatul de versanţi muntoşi este caracterizat prin importanţa foarte mare pe care o are expoziţia faţă de circulaţia dominantă şi faţă de punctele cardinale în ceea ce priveşte aspectele climaterice. Astfel, pe versanţii cu expoziţie vestică, sud-vestică şi nord-vestică se remarcă fenomene de risc precum cantităţile mari de precipitaţii şi  stratul gros de zăpadă. Topoclimatul de culmi montane principale şi secundare se caracterizează prin temperaturi mai scăzute şi cantităţi însemnate de precipitaţii, iar riscurile climatice sunt asociate mai ales vitezelor mari ale vântului şi prezenţei marcante a fenomenelor de iarnă.

Conform PATJ Maramureş, numărul mediu anual de zile cu precipitaţii mai mari de 0,1 mm este ridicat pe teritoriul judeţului, corelându-se cu valorile cantităţilor anuale de precipitaţii. Acest număr este de 110-160 de zile în regiunile deluroase mai joase, de 120-140 de zile în zonele deluroase mai înalte, de 150-200 de zile în regiunile montane mai joase şi de 150- ≥ 170 de zile la altitudinile cele mai mari. Cantităţile medii de precipitaţii înregistrate la staţia meteorologică Ocna Şugatag în perioada 1961 – 2000 au fost de 130,4 mm iarna, 176,8 mm primăvara, 273,1mm vara şi 147,5 mm toamna, rezultând un total mediu anual de 728 mm.

În ceea ce priveşte precipitaţiile de iarnă, prima ninsoare cade în medie în prima decadă a lunii noiembrie, dar la altitudini de peste 1.000 de m în a doua decadă a lunii octombrie, iar în medie stratul de zăpadă ce are o medie peste 70-80 de cm, se menţine până la sfârşitul lunii martie, în zonele mai înalte menţinându-se până la a treia decadă a lunii mai.


Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât şi pentru informaţii detaliate privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteţi să  vizitaţi pagina de internet a Reprezentanţei Comisiei Europene în România.

Acest site nu reprezintă  poziţia oficială  a Comisiei Europene. Întreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea  şi coerenţa acestor informaţii aparţine persoanelor care au iniţiat pagina web.

Toate informaţiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală  furnizate prin acest site sunt distribuite GRATUIT şi nu sunt destinate comercializării.